Bilder från vårt ståtliga 60-årsjubileum

Ett gott kamratskap är viktigt för oss TOKar.
Vi har alltid trevligt när vi träffas!

Tillbaka
cross